در محافل . . . .

۱. یکی از کاندیداها قول ریاست دانشگاه آزاد را به (ن.ش) داده است ، نه اینکه در شورا بســــــــــــــــــــــــــیار بسیار موفق بوده !!

۲. این دومین قول مهم به خانواده (ش) است که در صورت تحقق آن شهر بدون خونریزی

بدست آنها خواهد افتاد!!

۳.شهردار به قول خودش عمرانی ! آیا بازی های سیاسی اتاق های بغل گوش خود را نمی بیند

 یا می بیند و اینگونه محافل در آن اندازه نیست که حرفی بزند.

۴. عامه مردم با توجه به شرایط موجود از همتی ( شهردار سابق) به نیکی یاد می کنند.

۵. جلسات مهم میرزاده در شهر و در خانواده های صاحب نفوذ ادامه دارد. این بار در

خانواده های صمدی!!

۶.یکی از افراد هیئت نظارت انگوت (پ) علنا" از کاندیدای خاصی حمایت می کند. قابل توجه

 مسؤل هیئت نظارت شهرستان!

۷. قرداشخانی ( از نامزدهای دور قبل) دیروز در شهر دیده شد و اخبار از حمایت کامل

ایشان از اسماعیلی حکایت دارد.

۸.یکی از شهرداران سابق که به چرچیل گرمی مشهور است و فرمان هدایت شهردار را در

اختیار دارد . چرا؟؟ نمی دانیم ! شاید به علت هم ولایتی بودن

۹.رایزنی های پشت پرده نماینده فعلی با افراد درجه اول کاندیدای خاص جهت پیوستن به خود!!

 منتظر خبرهای نکمیلی باشید!

۱۰.حاج جعفر (ع) با توجه به صداقت، پشتکار و تلاشی که دارد توانسته بیشتر ریش سفیدان

 محلات را با خود همراه نماید

۱۱. می گوینددر آینده نزدیک شاهد حرکت های صادقانه، روشنگرانه و نفسگیر اسماعیلی

 خواهیم بود.

۱۲.علیرغم تبلیغات غیر واقعی ، بخشدار موران در خدمت رسانی به مردم شریف موران

موفق بوده است.

+ نوشته شده در  بیست و ششم بهمن ۱۳۹۰ساعت   توسط بی سیم چی |